آدرس:آفریقا،خیابان ظفر(خیابان دستگردی)،حد فاصل ولیعصروآفریقا،پلاک۳۲۱، تلفن:۸۶۵۷-۰۲۱، فاکس:۸۸۶۷۱۵۸۱-۰۲۱